Fler och fler utländska turister besöker Sverige

Tillväxtverket gick ut med statistik från den nationella gränsundersökningen, IBIS,  2012 igår. Var super upptagen igår så jag hade inte tid att skriva något om detta. Men idag har jag mer tid att ägna.

Undersökningen bygger på cirka 20 000 intervjuer med utländska besökare som görs när de lämnar Sverige  och detta vid de mest använda gränspassagerna.

Enligt undersökningen växer intresset att besöka Sverige och siffrorna som presenterades igår talar sitt tydliga språk då antalet utländska besök i landet har ökat med 3,9 procent till 16 miljoner

Den genomsnittlige besökaren spenderar 800 kronor per dag under vistelsen i Sverige. Besökare från Ryssland  är dem som spenderar mest per person och dag under vistelsen i Sverige, 1114 kronor. Sammanlagt 57 procent av besökarna ägnade sig åt shopping under vistelsen. Av endagsbesökarna uppger 30 procent att shopping var huvudsyftet med resan.

Det som också har framkommit är att Sverige är ett land som många besökare återvänder till, 82 procent besöker landet igen. Majoriteten av besöken kommer från våra grannländer, Danmark 22 procent, Norge 17 procent och Finland 16 procent. Nästan två miljoner besök kommer från Tyskland och står därmed för 12 procent av det totala antalet besök. Nästan 800 000 besök är från Storbritannien och närmare en halv miljon besök kommer från USA.

92 procent av besökarna var nöjda eller mycket nöjda med besöket i Sverige. De utländska besökarna associerar främst Sverige med naturupplevelser, vänlighet och hållbarhet, vilket var en ny fråga i 2012 års enkät.

Jag tycker att det är intressant att ett av de största skälen utländska endagsturister kommer till Sverige är shopping, med tanke på den starka kronan. Vidare är jag mäkta stolt att 82% besöker landet igen. Det är nog det bästa betyg man kan få – att folk vill komma tillbaka!

Ladda hem undersökningen här>>

Annonser

TIPS: Kvinnors företagande — en nyckel till hållbar tillväxt

Hur kan entreprenörskap, företagandet och främjandet utvecklas vidare — och på vilka sätt?

En hållbar tillväxt förutsätter att företagsfrämjandet omfattar alla affärsmodeller och idéer som kan ge ett lönsamt företagande i hela landet – och att kvinnor och män som driver företag kan delta i näringslivet på lika villkor.

Statssekreterare Marita Ljung ger regeringens syn på företagsfrämjandets väg mot lika villkor. Konsulten och debattören Camilla Wagner och Almis vd Göran Lundwall med flera, deltar i ett panelsamtal om företagsfrämjande och hållbar tillväxt. Teo Härén, Interersting.org, delar med sig av sina erfarenheter och berättar om kreativitet, ledarskap och vad som skapar innovativa individer och miljöer ur ett svenskt och internationellt perspektiv.

Läs hela programmet

Plats: 
Norra Latin, Drottninggatan 71b, Stockholm
Datum: Fredag 26 april, preliminär tid kl. 9.30-18.30. Registrering sker från 9.00. Kontaktperson: Anette Karls Fors
Sista anmälningsdag: 19 april

Anmäl dig här

Antalet gästnätter minskade i februari – framförallt i Stockholm

Antalet gästnätter minskade i februari – framförallt i Stockholm. Jönköping stod dock för en ökning på nästan 11%, enligt färska siffror från SCB och Tillväxtverket.

Antalet gästnätter uppgick enligt den preliminära statistiken i februari månad till 3,32 miljoner, en minskning med 3,1 procent jämfört med februari 2012. Svenskarna svarade för 79,1 procent av gästnätterna. Invånare från övriga Norden, Europa utom Norden samt övriga världen svarade för 10,4; 7,4 respektive 3,1 procent av gästnätterna.

Den preliminära statistiken i februari visar på en minskning av antalet gästnätter i 11 av 21 län jämfört med föregående år. Stockholms län hade den största faktiska minskningen med 45 500 gästnätter (-7,0). Den största faktiska ökningen av antal gästnätter skedde i Jönköpings län med 6 800 (10,7%) gästnätter.

Danmark bästa utländska marknaden
Danmark var i februari den bästa utländska marknaden med sina 176 400 gästnätter, följt av Norge med 122 500 gästnätter. Dessa marknader stod för 25,4 respektive 17,6 procent av den utländska marknaden. USA är den marknad utanför Europa som svarade för flest gästnätter, 18 700. 23,6 procent av den utländska marknaden i februari hittade man i Stockholmslän följt av 17,9 procent i Dalarnaslän.

Läs mer här>>

Krisen i Europa slår mot turismen i Sverige

Oron i Europa bidrog till att besökarna från Väst- och Sydeuropa minskade under 2012. Däremot tog Sverige emot 5,8 procent fler långväga besökare jämfört med året innan. Det ledde till att turismen i Sverige totalt sett fortsatte att öka något under 2012.

Totalt genomfördes 52,8 miljoner kommersiella övernattningar i Sverige under 2012, det var en ökning med 0,4 procent från 2011. Skälet till att ökningen inte blev större var oron i Europa med hårda besparingar och en svag arbetsmarknad. Med undantag för Schweiz, Irland och Turkiet minskade övernattningarna från samtliga länder i Väst- och Sydeuropa under 2012.

För tredje året i rad ökade däremot de långväga besökarna. Från Kina ökade övernattningarna med 11,2 procent och från USA med 6,6 procent. Även Japan ökade, men passerades av Indien som, med en ökning på drygt 40 procent, blev den tredje största utom-europeiska marknaden under 2012. Totalt ökade övernattningarna från de långväga marknaderna med 5,8 procent.

Logiintäkterna på hotell, stugbyar och vandrarhem fortsatte att öka till totalt 19,4 miljarder kronor eller med 0,8 procent under 2012. Störst ökning hade Västra Götaland där intäkterna ökade med 95 miljoner kronor, följt av Norrbotten som ökade med 46 miljoner kronor. Procentuellt var det Västernorrland som ökade mest, plus 7,6 procent. På hotellen ökade antalet sålda rum med drygt en procent, men den genomsnittliga logiintäkten per disponibelt rum låg kvar på ungefär samma nivå som under 2011.

Läs mer här>>

Världskända talare till Svenska Turistgalan

Möt Faith Taylor, Johan Rockström, Marie Ledin, Niklas Strömstedt och många fler på Svenska Turistgalan den 18 oktober på Berns Salonger. Lyssna till världskända profiler från Sverige och USA som inspirerar kring innovativt entreprenörskap, hållbar framtid och innovativa möten.

Saxat ur programmet: 

ENTREPRENÖRSKAP
• Stefano Catenacci, hovtraktör och kökschef på Operakällaren, inspirerar hela världen med nya koncept och kreativa miljöer vid bland annat banketter och galamiddagar på Kungliga Slottet.
• Monica Åslund, grundare Skiers Accredited, bryter ny mark på turistmarknaden med en innovativ spetsprodukt. Monica berättar om den kommersiella kraften i en stjärna av guld där kunden coachas till att kalla sig för ”Skiers for life”.

HÅLLBARHET
• Johan Rockström, professor, författare till succéboken ”Vår tid på jorden”, chef för Stockholm Environment Institute och Stockholm Resilience Centre, inspirerar och vägleder oss till att agera.
• Faith Taylor, innovations- och hållbarhetsexpert för Wyndham World Wide, driver ett globalt hållbarhetsprogram för över 50 varumärken, 28 000 anställda på 90 platser i 100 länder.

MÖTEN
• Lars Bjälkeskog, SVT, tidigare general för Eurovision Song Contest 2000, ror i land stora idrottsevenemang som VM och EM till Sverige. Lars berättar om möjligheter och utmaningar med Sverige som värdland för evenemang som ESC 2013.
• Charlotte Wiking, VD Swedish Music Hall of Fame, vill sätta svensk musikindustri på världskartan med utbildning och utställningar.
• Niklas Strömstedt, en av Sveriges mest kända och folkkära artister, engagerar sig i Swedish Music Hall of Fame.
• Marie Ledin, VD för Polarpriset berättar om arbetet och satsningarna kring ett av världens mest åtråvärda musikpriser som stärker varumärket Sverige.

Svenska Turistgalan bjuder även på nätverkande och årets bästa nyhet: ”matchmaking”. Dessutom premieras näringens duktiga företagare och den bästa upplevelsen i Sverige ska utses. Välkomna!

Galan arrangeras av RTS inom ramen för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter.

För hela programmet och bokning>>

TIPS: Sök bidrag via Tillväxtverkets miljöprogram

Välkommen till ett seminarium på Tillväxtverket. Nadja Berger, programansvarig för DemoMiljö, och Axel Nekham, programansvarig för Miljödriven tillväxt, kommer att informera om finansieringsmöjligheterna inom respektive program.

DemoMiljö
Inom programmet DemoMiljö finns planeringsbidrag att söka för svenska små och medelstora företag som stödjer användning av och kunskap om svensk miljöteknik i sju av Sidas samarbetsländer: Botswana, Namibia, Sydafrika, Indonesien, Indien, Kina och Vietnam. Ansökningsomgången pågår 1— 30 september.

Miljödriven tillväxt
Inom programmet Miljödriven tillväxt finns bidrag att söka för svenska små och medelstora företag som vill stärka sin konkurrenskraft samt öka sin försäljning av varor och tjänster på de nationella och internationella miljödrivna marknaderna.
Ansökningsomgången pågår 17 september—30 oktober.

PROGRAM
10.00 Kaffe och smörgås
10.20 Information om DemoMiljö och Miljödriven tillväxt
11.20 Vad bör man tänka på inför projektansökningar?
12.00 Avslutning

Plats: Tillväxtverket, lokal Starten. Götgatan 74, Stockholm.
T-bana Medborgarplatsen.
Tid: 14 september kl. 10.00 – 12.00
Senaste anmälningsdag: 12 september. Antal platser är begränsade.

Anmäl dig här>>

Till Tillväxtverkets hemsida>>