Sociala medier är kvinnornas arena

Har precis läst SVD:s kartläggning av svenska politiker i sociala medier, vilken pekar på att det är kvinnliga politiker är mest framgångsrika i sociala medier. Man kan konstatera att nätet är en effektiv karriärväg för politiker på väg upp, vidare en möjlighet att klänga sig fast för de som är på väg ut.

SvD har i samarbete med analysföretaget Infopaq granskat svenska politiker i sociala medier, men valt en bredare metod. De har inte bara tittat på politikernas egen aktivitet utan också på hur ofta de omnämns av andra, hur ofta de retweetas, hur snabb ökning av följare de har, de har även undersökt flera olika plattformar som Twitter, Facebook och bloggar.

Kort sagt: De har mätt både vad politikerna gör själva och deras förmåga att engagera.

Resultatet är slående på en punkt: Könsfördelningen. I topp ligger Annie Lööf (C), Gudrun Schyman (FI) och Maria Ferm (MP). Normalt sett dominerar männen den här typen av sammanställningar.

Enligt Medieakademins Twitterbarometer tidigare i år är fyra av de fem mest inflytelserika politikerna män. SvD berättade i helgen att varannan kvinnlig riksdagsledamot i vår enkät har blivit hotad. Några uppgav att de avstod från att delta i sociala medier av det skälet. Men på SvD/Infopaqs lista är fyra av fem i topp kvinnor.

Läs mer här>>

Annonser