Fler och fler utländska turister besöker Sverige

Tillväxtverket gick ut med statistik från den nationella gränsundersökningen, IBIS,  2012 igår. Var super upptagen igår så jag hade inte tid att skriva något om detta. Men idag har jag mer tid att ägna.

Undersökningen bygger på cirka 20 000 intervjuer med utländska besökare som görs när de lämnar Sverige  och detta vid de mest använda gränspassagerna.

Enligt undersökningen växer intresset att besöka Sverige och siffrorna som presenterades igår talar sitt tydliga språk då antalet utländska besök i landet har ökat med 3,9 procent till 16 miljoner

Den genomsnittlige besökaren spenderar 800 kronor per dag under vistelsen i Sverige. Besökare från Ryssland  är dem som spenderar mest per person och dag under vistelsen i Sverige, 1114 kronor. Sammanlagt 57 procent av besökarna ägnade sig åt shopping under vistelsen. Av endagsbesökarna uppger 30 procent att shopping var huvudsyftet med resan.

Det som också har framkommit är att Sverige är ett land som många besökare återvänder till, 82 procent besöker landet igen. Majoriteten av besöken kommer från våra grannländer, Danmark 22 procent, Norge 17 procent och Finland 16 procent. Nästan två miljoner besök kommer från Tyskland och står därmed för 12 procent av det totala antalet besök. Nästan 800 000 besök är från Storbritannien och närmare en halv miljon besök kommer från USA.

92 procent av besökarna var nöjda eller mycket nöjda med besöket i Sverige. De utländska besökarna associerar främst Sverige med naturupplevelser, vänlighet och hållbarhet, vilket var en ny fråga i 2012 års enkät.

Jag tycker att det är intressant att ett av de största skälen utländska endagsturister kommer till Sverige är shopping, med tanke på den starka kronan. Vidare är jag mäkta stolt att 82% besöker landet igen. Det är nog det bästa betyg man kan få – att folk vill komma tillbaka!

Ladda hem undersökningen här>>

Annonser