Fler och fler utländska turister besöker Sverige

Tillväxtverket gick ut med statistik från den nationella gränsundersökningen, IBIS,  2012 igår. Var super upptagen igår så jag hade inte tid att skriva något om detta. Men idag har jag mer tid att ägna.

Undersökningen bygger på cirka 20 000 intervjuer med utländska besökare som görs när de lämnar Sverige  och detta vid de mest använda gränspassagerna.

Enligt undersökningen växer intresset att besöka Sverige och siffrorna som presenterades igår talar sitt tydliga språk då antalet utländska besök i landet har ökat med 3,9 procent till 16 miljoner

Den genomsnittlige besökaren spenderar 800 kronor per dag under vistelsen i Sverige. Besökare från Ryssland  är dem som spenderar mest per person och dag under vistelsen i Sverige, 1114 kronor. Sammanlagt 57 procent av besökarna ägnade sig åt shopping under vistelsen. Av endagsbesökarna uppger 30 procent att shopping var huvudsyftet med resan.

Det som också har framkommit är att Sverige är ett land som många besökare återvänder till, 82 procent besöker landet igen. Majoriteten av besöken kommer från våra grannländer, Danmark 22 procent, Norge 17 procent och Finland 16 procent. Nästan två miljoner besök kommer från Tyskland och står därmed för 12 procent av det totala antalet besök. Nästan 800 000 besök är från Storbritannien och närmare en halv miljon besök kommer från USA.

92 procent av besökarna var nöjda eller mycket nöjda med besöket i Sverige. De utländska besökarna associerar främst Sverige med naturupplevelser, vänlighet och hållbarhet, vilket var en ny fråga i 2012 års enkät.

Jag tycker att det är intressant att ett av de största skälen utländska endagsturister kommer till Sverige är shopping, med tanke på den starka kronan. Vidare är jag mäkta stolt att 82% besöker landet igen. Det är nog det bästa betyg man kan få – att folk vill komma tillbaka!

Ladda hem undersökningen här>>

Annonser

Behöver Sverige en turismminister?

Sommaren 2012 fick vi ta del av fantastiska siffor för hela turism Sveriges del. Hurra ropen skallade när turismen i Sverige ökade för tredje året i rad och även fina diagram för perioden 2000-2012 visade på den enorma ökningen på hela 143 procent. Visioner och strategier skrevs (2010) och har sedan dess diskuterats i varje forum som handlar om turism. Alla var rörande överens om att vi minsann skulle klara att öka omsättningen från 252 miljarder till 500 miljarder år 2020 – som var visionen. Även regeringen var med på det glada tåget och turismen basunerades ut som Sveriges nya basnäring. Äntligen tog etablissemanget turismen på allvar, för nu såg man ju och vidare erkände hur mycket turismen faktiskt gör för Sverige (6% av Sveriges totala export).

Bilden höll i sig och när summeringen av turiståret 2012 genomfördes med en ökning på ynka 0,4% var det ju naturligtvis den ekonomiska oron som blev förklaringen. Men i mars kom en kalldusch som ingen varken kan väja eller bortförklara. Sverige hade tappat sin fina 5 plats (2010)och singlat ner till nummer 9, på World Economic Forums prestigefyllda lista över de mest konkurrenskraftiga turistländerna i världen. Det som främst dragit ner Sveriges placering är området samhällets prioriteringar i rese- och turistnäringen där vi sjunkit från 60 :e till 74:e plats.

Vad är det som händer? Eller frågan är väl egentligen – varför händer det inte?

I min jakt på svar trillade jag över en artikel där Jan Lundin, VD (hos oss) hade följande att säga till tidningen Riksdag & Departement som kom ut här i dagarna.

– Medan andra länder väljer att prioritera i den globala recessionen, har Sverige backat. Det här måste bli en ögonöppnare för det offentliga att se över sina prioriteringar och insatser för att stötta turistnäringens vidare utveckling

Peter Terpsta från Tillväxtverket fyller i och menar att Regeringen gör endast punktinsatser för näringen idag.

Sveriges turistnäring består av flera olika aktörer som arbetar på olika nivåer för utvecklingen inom svensk turism. Men vad skulle hända om man arbetade mer effektivt, vidare tillsatte en turismminister med ett eget departement som fick jobba med full fokus på turistnäringen? Jag menar om nu turistnäringen är Sveriges nya basnäring är det inte dags att visa att de tar oss på allvar?

Siffror har jag tagit från Tillväxtverket

December 2012 var den bästa decembermånaden i Åres historia

Åre

December 2012 blev bästa decembermånaden någonsin i Åre. Enligt färsk statistik ökade gästnätterna med 42 procent jämfört med 2011. Även helårsstatistiken visar på flest antal gästnätter någonsin.

Under december 2012 registrerades 86 716 gästnätter, vilket är en ökning med 42 procent jämfört med samma månad 2011. Enligt statistiken var det en generell uppgång i hela Jämtland med 17 procent och angränsande Dalarna visade på 23 procents ökning. En av förklaringarna till den kraftiga uppgången kan vara den så kallade kalendereffekten.

”Möjligheten till en längre sammanhängande ledighet i år över jul- och nyårshelgerna är en förklaring till den positiva siffran. Sen hade vi en bra start på vintern generellt i hela landet”, säger Lars-Börje Eriksson, VD Åre Destination AB.

Stort grattis säger jag!

Läs mer här>>