Sociala medier är kvinnornas arena

Har precis läst SVD:s kartläggning av svenska politiker i sociala medier, vilken pekar på att det är kvinnliga politiker är mest framgångsrika i sociala medier. Man kan konstatera att nätet är en effektiv karriärväg för politiker på väg upp, vidare en möjlighet att klänga sig fast för de som är på väg ut.

SvD har i samarbete med analysföretaget Infopaq granskat svenska politiker i sociala medier, men valt en bredare metod. De har inte bara tittat på politikernas egen aktivitet utan också på hur ofta de omnämns av andra, hur ofta de retweetas, hur snabb ökning av följare de har, de har även undersökt flera olika plattformar som Twitter, Facebook och bloggar.

Kort sagt: De har mätt både vad politikerna gör själva och deras förmåga att engagera.

Resultatet är slående på en punkt: Könsfördelningen. I topp ligger Annie Lööf (C), Gudrun Schyman (FI) och Maria Ferm (MP). Normalt sett dominerar männen den här typen av sammanställningar.

Enligt Medieakademins Twitterbarometer tidigare i år är fyra av de fem mest inflytelserika politikerna män. SvD berättade i helgen att varannan kvinnlig riksdagsledamot i vår enkät har blivit hotad. Några uppgav att de avstod från att delta i sociala medier av det skälet. Men på SvD/Infopaqs lista är fyra av fem i topp kvinnor.

Läs mer här>>

Annonser

Internationell tillgänglighet Stockholm – utblick mot perioden 2020-2025

Vi förflyttar oss mer än någonsin över jordklotet. Inte bara vi svenskar utan totalt sett i världen. Under perioden från slutet av 1900-talet till början av 2000-talet fullkomligt exploderade resandet. Vi arbetar i internationella företag, köper internationella varor, exporterar varor och tjänster allt längre bort, samtidigt som vi på vår fritid besöker allt fler nya resmål i världen. Sammantaget har vi på kort tid fått ett helt nytt resemönster, inte minst på grund av att lågprisflygets intåg och expansion, även om det nu är nära sitt maximum och har en mer mogen tillväxt. Stockholms flygplatser hade år 2010 ca 22 miljoner flygresor varav 73 procent utrikes resor.  

Vid seminariet i förra veckan presenteras en utblick mot 2020-2025. Vad bestämmer hur vi fortsätter att förflytta oss globalt? Vart kommer vi resa och vilka kommer att resa till oss? Hur kommer lågprisflyget att utvecklas? Hur påverkas resandet via flyg till och från Stockholmsregionen av den ökande globaliseringen?

Här har ni analysen av Björn Arvidsson om vad som påverkar utvecklingen av internationellt flygresande, faktorer som påverkar tillväxten och scenarier som kan påverka Stockholms internationella tillgänglighet i det längre perspektivet.

Voila >>

Senaste nytt!

Efter det svaga utfallet i juni sänktes helårsprognosen för gästnätter från två till en procents tillväxt. Utfallet för juli bekräftar en fortsatt svag utveckling av både svenska och utländska gästnätter vilka minskar med tre procent jämfört med samma period 2011. Sjötrafiken fortsätter att uppvisa en negativ utveckling och minskar med två procent jämfört med augusti 2011.

Turistnäringens Företagarindex som lanserades i juli tidigare i år visar att det finns drygt 16 000 turistföretag i Sverige idag. Av dem är närmare 80 procent småföretag. Av de 1 300 nya turistföretag som startades under 2011 var 85 procent enmansföretag och 13 procent företag med en till fyra anställda. Hälften av bolagen i näringen har en omsättning som understiger en miljon kronor årligen. Storbolagen är relativt få, endast två procent av företagen har 50 eller fler anställda och mindre än en procent av bolagen har en omsättning som överstiger en miljard kronor årligen. Den ekonomiska betydelsen av dessa företag är dock stor och bara de tio största bolagen i näringen omsätter tillsammans närmare 55 miljarder kronor.

Vill du veta mer? Läs  här>>