Turistnäringens månadsanalys nordisk konkurrenskraft i fokus

månadsanalys mars

De utländska gästnätterna har ökat med tre procent, medan de svenska har minskat med en procent under januari. Utfallet för februari har påverkats väsentligt av att månaden innehöll en vardag mindre jämfört med år 2012. Sjötrafiken fortsätter minska i antalet passagerare och inrikesflyget tappar rejält med minus åtta procent. Få senaste siffrorna och läs mer i turistnäringens månadsanalys med de nordiska ländernas konkurrenskraft i fokus!

Turistnäringens månadsanalys publiceras varje månad, med syfte att ge alla privata och offentliga beslutsfattare aktuell information och ett prognosverktyg som förutser, underlättar och berättigar planerade satsningar och investeringar i näringen.

Läs Turistnäringens månadsanalys här>>

Annonser

Sändningarna från Tillväxtdagen är här!

Missade du Tillväxtdagen som vi arrangerade  i Göteborg i förra veckan? eller vill du rentav uppleva dagen igen. Kolla i så fall in sändningarna från dagen på här på TRIP.se

 

10 minuter kvar till livesändningen från Tillväxtdagen via TRIP.se – #trip2020

Misa inte livesändingen från Tillväxtdagen 2013 som startar 10.30. Jag kommer att vara med er via TRIP.se hela dagen. Diskutera gärna med mig och varandra här eller via twitter: #trip2020.

Till livesändningen>>

Turistnäringens trendanalys: Dämpad prognos mot 2020

 

Bild1

Tillväxttakten i turistnäringen har dämpats ytterligare och prognosen för den totala omsättningen år 2020 är 439 miljarder (451 miljarder i fjolårets analys), enligt TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter. Det är framförallt det ostadiga konjunkturläget som har försvagat tillväxttakten för svensk turism. Trendanalysen påvisar även de utmaningar och möjligheter som kan påverka tillväxttakten för att nå näringens vision 2020* om 500 miljarder i omsättning. Utmärkande i årets analys är att de utländska besökarna förväntas stå för den största omsättningsökningen till år 2020.

Turismen i Sverige omsätter idag 264 miljarder kronor. De nuvarande trenderna pekar mot att omsättningen stannar vid 439 miljarder år 2020. Tillväxttakten behöver därför öka och nu krävs det en ökning om 7,4 procent varje år om näringen ska nå visionen om en fördubblad omsättning. I kronor räknat betyder det att omsättningen behöver öka med 26 miljarder per år fram till 2020. I fjolårets trendanalys beräknades de utländska besökarna omsätta 187 miljarder år 2020. Nu skrivs den siffran upp till 204 miljarder. Omsättningen för svenska resenärer i Sverige skrivs däremot ned från 265 miljarder till 235 miljarder.

Analysen pekar främst på effekterna av den oroliga världsekonomin som har en stark påverkan på resandet framöver. Den största delen av den ekonomiska tillväxten sker allt längre ifrån Norden och Europa. Detta innebär en större andel långväga besökare till Sverige, men samtidigt en mindre tillväxt av besökare från närliggande länder. Analysen bekräftar även att mötesindustrin, kulturliv, naturturism och idrottssverige som utvecklingsområden, vilka kan höja tillväxttakten och skapa fler reseanledningar.

– Visionen är 500 miljarder år 2020. Vår omvärld förändras ständigt och därmed våra utmaningar. Vi måste stärka vår internationella konkurrenskraft, både för att attrahera fler besökare men också för att stimulera utvecklingen av våra svenska besöksmål. Det ställer nya krav både på våra företagare och på det offentliga systemet. Medan andra länder har prioriterat upp turismsatsningar, har Sverige backat enligt World Economic Forums senaste konkurrensrapport. Det som drar ned placeringen för Sverige i rapporten är just samhällets insatser och prioriteringar av turism. Vad som krävs för en starkare tillväxttakt är framförallt en vändande konjunktur, men också gränsöverskridande samarbeten, innovativa lösningar och nya större investeringar, menar Jan Lundin, VD, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) som är verksamhetsansvarig för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter.

Turistnäringens Trendanalys presenteras i dag på nationella Tillväxtdagen i Göteborg kl 11:05 vid F-hallen Svenska Mässan.

För att redovisa vad som krävs för att nå visionen 500 miljarder år 2020 innefattar trendanalysen en prognos för både de segment som finns i Tillväxtverkets omsättningssiffror för turism (svenska affärsresenärer, svenska fritidsresenärer samt utländska besökare) och påvisande av utmaningar och möjligheter som kan öka, alternativt dämpa tillväxttakten ytterligare.

Till hela rapporten, eller via www.trip.se

* Läs mer om den nationella strategin på www.strategi2020.se.